Kirker​

Restaurering af vore middelalderkirker er ganske særlige opgaver og vi har igennem årene udført mange restaureringer. Vi er ligeledes bygningssagkyndige i flere sogne og kirker, herunder Roskilde Domkirke. Efterstående præsenteres enkelte sager, men tegnestuen kan kontaktes for yderligere information om gennemførte opgaver og projekter.

Melby Kirke

Melby Kirke er en middelalderkirke beliggende på en stor bakke. Kirken er gennemgribende restaureret ifm. rensning og restaurering af kalkmalerier og etablering af nyt varmesystem baseret på luft-vand varmepumper.

Det vandbårne varmesystem i kirken er udført med konvektorer under stolestadernes sæder samt enkelte radiatorer. Der er udført nyt knæfald med indlagt varme samt genmontage af det antikvariske rækværk. Al rør- og kabelføring er udført skjult under teglgulvene, der er udført dels af de traditionelle, smukt patinerede teglsten og af nye mursten i langt format, der i et traditionelt materiale understreger vores tids tendenser. Kirken er kalket indvendig med Godtlandskalk, der harmonerer med bundfarven i de gamle kalkmalerier efter manuel nedskrabning af gammel kridtning. Stolestaderne og det historiske inventar er restaureret efter forvitrings- og udtørringsskader og stolestaderne m.v. er nystafferet med udgangspunkt i kalkmalerierne og det historiske inventars farvesætning. Kirkens lyssætning er nytænkt så koret, tårnrummet og våbenhuset er forsynet med ny belysning og skibets lysekroner er ombygget med specialdesignet up-light. Kirkens lyd-anlæg er fornyet, inventaret i våbenhuset er udskiftet med nye specialdesignede egetræs-møbler og hele kirken har ifm. stormskader i 2013 fået nyt understrøget tegltag af kulbrændte, håndbearbejdede vingetagsten.​

Soderup Kirke

Soderup kirke er en traditionel middelalderkirke. I 2012 blev den eksisterende alterudsmykning, et marmorrelief af Thorvaldsen flyttet og kirken blev restaureret indvendig. Den nye alterudsmykning er udført af vores fast tilknyttede kunstner og farvekonsulent Christella Bamford. Vi har specialdesignet messing-lysekroner, Der er monteret ny specialdesignet alterskranke og alterbordplade i rusten jern. Kirkens murede alter fra middelalderen blev fremdraget og stolestader og inventar blev nystafferet i varme farver tilpasset kirkerummets permanente farver på kalkmaleri, historisk inventar og store markante ligsten.​

Veksø Kirke

Veksø Kirke er en traditionel middelalderkirke. Ved den indvendige restaurering blev der kalket og installeret et nye el-varmeanlæg og kirkens gamle bjælkeloft var skjult under et pudsloft men blev fremdraget, restaureret og malerbehandlet. Pulpiturpanelet fra 1663 er restaureret at Nationalmuseets konservatorer og nu ophængt på skibets vestvæg over tårnbuen. En del af stolestaderne blev forsynet med nye gavle så de kan friholdes fra ydervæggene og stolestader og inventar i øvrigt er nystafferet med udgangspunkt i pulpiturpanelet og det øvrige historiske inventars farveholdninger. Ifm. restaureringen blev der udført arkæologiske udgravninger hvor der foruden en del gamle mønter, enkelte helt tilbage fra 1300-tallet, blev fundet oprindelig vægbænk og en gammen trappe mellem kor og skib. Veksø Menighedsråd har udgivet en bog om restaureringen af Veksø Kirke 2007-2008

Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue ApS

Kongeskovvej 14, 4660 Store Heddinge

Tlf.: 47 33 33 00

Send en mail​​​

CVR: 36696354​